Regulamin serwisu

Otus.pl - Wynajem, sprzedaż i serwis urządzeń biurowych

1. Sprzęt przyjęty do serwisu jest diagnozowany tylko pod kątem ustereki zgłoszonej przez klienta. Koszt diagnozy wynosi 50 zł netto + VAT. 

2. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub wymagającej sprowadzenia części, termin naprawy może się przedłużyć po uzgodnieniu z klientem.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach w urządzeniu (np dyskach twardych ) oraz dokumenty pozostawione w urządzeniu.

4. W przypadku gdy koszt naprawy nie przekracza kwoty 200 zł netto , klient zgadza się na naprawę urządzenia bez konsultacji kosztów z klientem.

5. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy, serwis nalicza koszty magazynowania w wysokości 5 zł netto za każdy dzień.

6. Sprzęt nieodebrany w ciągu 90 dni od daty pozostawienia go do naprawy zostaje przekazany przez serwis do utylizacji na co klient wyraża zgodę.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy. W takim przypadku serwis nie pobiera opłat.

8. Każda naprawa której koszt przekracza 200 zł netto jest uzgadniana z klientem telefonicznie lub mailowo.

9.W przypadku napraw w siedzibie klienta każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta wynosi 150 zł netto

10. Na nasze usługi udzielamy 3 miesięcznej gwarancji .