Reklamacje

1. Kupujący powinien zgłosić reklamację od razu po zauważeniu usterki.
2. Reklamacja powinna być złożona przed upływem okresu gwarancji.
3. Kupujący powinien okazać dowód zakupu w momencie składania reklamacji.
4. Gwarancja przepada jeśli kupujący nie dokonał płatności za produkt.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy Otus Sp. z o.o.