Komunikaty panelu sterowania

10.XX.YY BŁĄD PAM. MATERIAŁÓW

Urządzenie wielofunkcyjne nie może odczytać lub zapisać co najmniej jednej etykiety elektronicznej kasety drukującej lub kaseta drukująca nie zawiera etykiety elektronicznej.

Zainstaluj ponownie kasetę drukującą lub zainstaluj nową kasetę drukującą HP.

11.XX Błąd wewnętrznego zegara Aby kontynuować, dotknij OK

Wystąpił błąd zegara czasu rzeczywistego urządzenia wielofunkcyjnego

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia wielofunkcyjnego ustaw godzinę i datę na panelu sterowania. Jeżeli błąd zostanie zgłoszony ponownie, konieczna może być wymiana formatera.

13.JJ.NT ZAC. PAP. OTWÓRZ POD. WEJŚC.

Nastąpiło zacięcie materiałów w jednym lub kilku podajnikach.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIA PRZY POKRYWIE GÓRNEJ Wyjmij kasetę drukującą

Nastąpiło zacięcie materiałów w kilku lokalizacjach w obszarze górnej pokrywy. Należy wyjąć kasetę drukującą, aby usunąć zacięte materiały

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym. 

13.JJ.NT ZACIĘCIE KOŁO WYJŚCIA Z LEWEJ Wyjmij pojemnik wyjściowy i duplekser

Nastąpiło zacięcie materiałów w obszarze wyjściowym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym. 

13.JJ.NT ZACIĘCIE OKOŁO PODAJNIKA 2

Nastąpiło zacięcie materiałów w podajniku 2

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE PRZY POKRYWIE GÓRNEJ

Nastąpiło zacięcie materiałów w obszarze górnej pokrywy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE PRZY POKRYWIE GÓRNEJ Wyjmij kasetę drukującą

Nastąpiło zacięcie materiałów w obszarze górnej pokrywy i konieczne jest wyjęcie kasety drukującej w celu usunięcia zaciętych materiałów.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W DUPLEKSERZE Wyjmij duplekser od dołu po lewej stronie

Nastąpiło zacięcie materiałów w duplekserze.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W POD. KOPERT

Nastąpiło zacięcie materiałów w podajniku kopert.

Usuń zacięte materiały z podajnika kopert. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W PODAJNIKU 1

Nastąpiło zacięcie materiałów w podajniku 1.

Wyciągnij zacięte materiały z podajnika 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W PODAJNIKU X

Nastąpiło zacięcie materiałów w wybranym podajniku.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W POJ. WYJŚCIOWYM

Nastąpiło zacięcie materiałów w pojemniku wyjściowym.

Wyjmij pojemnik wyjściowy i delikatnie usuń zacięte materiały. Podłącz ponownie pojemnik wyjściowy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W PR. DRZW. DOSTĘP. Otwórz wszystkie prawe drzwiczki NAD podajnikiem X

Nastąpiło zacięcie materiałów w obszarze drzwiczek dostępu do zacięć, związanych z wybranym podajnikiem.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

13.JJ.NT ZACIĘCIE W PR. DRZW. DOSTĘP. PODAJNIKA 2

Nastąpiło zacięcie materiałów w podajniku 2 w obszarze drzwiczek dostępu do zacięć.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

20 BRAK PAMIĘCI Aby kontynuować, dotknij OK

Urządzenie wielofunkcyjne odebrało większą ilość danych niż można pomieścić w dostępnej pamięci. Być może usiłowano przesłać zbyt dużą liczbę makr, czcionek programowych lub złożonej grafiki.

Dotknij przycisku OK, aby wydrukować przesłane dane (część danych może zostać utracona), a następnie uprość zlecenie drukowania lub zainstaluj większą ilość pamięci.

21 STRONA ZBYT SKOMPLIKOWANA Aby kontynuować, dotknij OK

Proces formatowania strony był zbyt wolny dla urządzenia wielofunkcyjnego.

Dotknij przycisku OK, aby wydrukować przesłane dane. (Część z nich może zostać utracona). Jeżeli komunikat ten występuje często, uprość zlecenie drukowania.

22 PRZEPEŁNIENIE BUFORA EIO X Aby kontynuować, dotknij OK

Do karty EIO znajdującej się w gnieździe x wysłano zbyt wiele danych. Prawdopodobnie wykorzystywany jest niewłaściwy protokół komunikacyjny.

Dotknij przycisku OK, aby wydrukować przesłane dane. (Część z nich może zostać utracona). Sprawdź konfigurację hosta. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

22 PRZEPEŁNIENIE BUFORA WBUD. WE/ WY Aby kontynuować, dotknij OK

Do wbudowanego serwera druku HP Jetdirect wysłano zbyt wiele danych.

Dotknij przycisku OK, aby wydrukować przesłane dane. (Część z nich może zostać utracona).

30.1.YY BŁĄD SKANERA

Wystąpił błąd związany ze skanerem.

Sprawdź blokadę skanera. Wyłącz, a następnie włącz urządzenie wielofunkcyjne. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

40 BŁĄD TRANSMISJI EIO X Aby kontynuować, dotknij OK

Połączenie między urządzeniem wielofunkcyjnym a kartą EIO z podanego gniazda zostało utracone.

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat o błędzie i kontynuować drukowanie.

40 BŁĄD TRANSMISJI SZEREGOWEJ Aby kontynuować, dotknij OK

Błąd danych szeregowych (parzystość, ramkowanie lub przepełnienie linii) wystąpił podczas wysyłania danych przez komputer.

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat o błędzie. (Dane zostaną utracone).

40 BŁĄD TRANSMISJI WBUD. BUFORA WE/WY Aby kontynuować, dotknij OK

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

41.3 MAT. ZBYT KRÓTKI DUPLEKS NIEDOSTĘPNY

Urządzenie wielofunkcyjne nie może drukować na obu stronach wybranych materiałów, ponieważ nie są one zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi minimalnej długości.

Wybierz opcję drukowania jednostronnego lub załaduj dłuższe arkusze materiałów. Wyślij zlecenie ponownie.

41.3 MAT.ZBYT KRÓTKI WYSYŁ. DO POJ. WYDR. W DÓŁ NIEDOSTĘPNE

Urządzenie wielofunkcyjne nie może układać wybranych materiałów stroną zadrukowaną do dołu, ponieważ nie są one zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi minimalnej długości.

Wybierz opcję układania arkuszy stroną zadrukowaną do góry lub załaduj dłuższe arkusze materiałów do podajnika. Wyślij zlecenie ponownie.

41.3 NIEZNANY FORMAT W POD. XX Aby użyć innego podajnika, dotknij OK

Do określonego podajnika załadowano materiały, które są dłuższe lub krótsze niż format skonfigurowany dla tego podajnika.

Dotknij przycisku OK, aby użyć innego podajnika. Skonfiguruj ponownie format w podajniku, tak aby urządzenie wielofunkcyjne korzystało z podajnika zawierającego format wymagany przez zlecenie drukowania. Jeżeli komunikat nie zostanie automatycznie ukryty na wyświetlaczu panelu sterowania, wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne.

41.3 NIEZNANY FORMAT W POD. XX ZAŁ. POD XX <WPISZ> <FORMAT>

Ten błąd zazwyczaj występuje wówczas, gdy dwa arkusze materiałów lub większa ich liczba zostaną złączone w urządzeniu wielofunkcyjnym lub jeżeli podajnik papieru nie został prawidłowo ustawiony.

Załaduj ponownie do podajnika materiały o odpowiednim formacie. Skonfiguruj ponownie format w podajniku, tak aby urządzenie wielofunkcyjne korzystało z podajnika zawierającego format wymagany przez zlecenie drukowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

41.X BŁĄD Aby kontynuować, dotknij OK

Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat o błędzie. Jeżeli komunikat o błędzie nie został ukryty, wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne.

49.XXXXX BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił krytyczny błąd oprogramowania wewnętrznego.

Odłącz urządzenia innych firm. Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego.

50.X BŁĄD UTRWALACZA

Wystąpił błąd utrwalacza.

Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienia utrwalacza. Ponownie zainstaluj utrwalacz. Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

51.XY BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

52.XY BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

53.XY.ZZ SPRAWDŹ GNIAZDO DIMM <X> Aby kontynuować, dotknij OK

Wystąpił problem z pamięcią urządzenia wielofunkcyjnego. Moduł pamięci DIMM, który spowodował problem, nie będzie używany. Poniżej wypisano wartości parametru X: X = lokalizacja urządzenia 0 = pamięć wbudowana 1 = gniazdo 1

Konieczna może być ponowna instalacja lub wymiana określonego modułu DIMM. Wyłącz urządzenie wielofunkcyjne i wymień moduł DIMM, który spowodował błąd.

55.XX.YY BŁĄD KONTROLERA DC Aby kontynuować, wyłącz i włącz ponownie

Napęd drukarki nie komunikuje się z formaterem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

56.X BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z  naszym serwisem.

57.XX BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

58.XX BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

59.XY BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił przejściowy problem z drukowaniem.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

60.X BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Podajnik określony przez parametr X nie jest poprawnie podnoszony.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

62 BRAK SYSTEMU Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił problem z oprogramowaniem sprzętowym urządzenia wielofunkcyjnego.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

64 BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił błąd bufora skanowania.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

66.XY.ZZ AWARIA URZĄDZENIA WYJŚCIOWEGO

Wystąpił błąd w urządzeniu dodatkowym do obsługi papieru.

1. Wyłącz zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. 2. Sprawdź, czy wyposażenie dodatkowe jest prawidłowo zamontowane i podłączone do urządzenia wielofunkcyjnego. Między urządzeniem wielofunkcyjnym a wyposażeniem dodatkowym nie powinno być żadnych odstępów. Jeżeli w wyposażeniu dodatkowym są przewody, odłącz je i podłącz ponownie. 3. Sprawdź, czy nie pozostawiono materiału pakunkowego w urządzeniu wyjściowym lub wokół niego. 4. Włącz zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. 5. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

68.X BŁĄD PAMIĘCI ZMIANA USTAWIEŃ Aby kontynuować, dotknij OK

Jedno lub kilka ustawień urządzenia wielofunkcyjnego jest nieprawidłowych, dlatego resetowano ustawienia i przywrócono ustawienia fabryczne. Drukowanie można kontynuować, lecz mogą wystąpić pewne nieoczekiwane zachowania, jeśli błąd wystąpił w pamięci nietrwałej (dynamicznej).

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat. Jeżeli komunikat nie został wyczyszczony, wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

68.X BŁĄD ZAPISU W PAMIĘCI NIEULOTNEJ Aby kontynuować, dotknij OK

Nie można zapisać danych w pamięci NVRAM urządzenia wielofunkcyjnego. Drukowanie można kontynuować, lecz mogą wystąpić pewne nieoczekiwane zachowania, jeśli błąd wystąpił w pamięci nietrwałej (dynamicznej).

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat. Jeżeli komunikat nie został wyczyszczony, wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

68.X PAMIĘĆ NIEULOTNA PEŁNA Aby kontynuować, dotknij OK

Pamięć NVRAM urządzenia wielofunkcyjnego jest pełna. Dla niektórych ustawień przechowywanych w pamięci NVRAM mogły zostać przywrócone wartości fabryczne. Można kontynuować drukowanie, jednak urządzenie może funkcjonować niezgodnie z oczekiwaniami, jeżeli wystąpił błąd związany z magazynem trwałym.

Dotknij przycisku OK, aby wyczyścić komunikat. Jeżeli komunikat nie został wyczyszczony, wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

69.X BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił tymczasowy błąd drukowania.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

79 BŁĄD Aby kontynuować, wyłącz i ponownie włącz zasilanie

Wystąpił krytyczny błąd sprzętowy.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z naszym serwisem.

8X.YYYY BŁĄD EIO

Wystąpił błąd krytyczny karty EIO o numerze YYYY.

Spróbuj wykonać następujące czynności w celu ukrycia komunikatu. 1. Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. 2. Wyłącz urządzenie wielofunkcyjne, resetuj kartę EIO, a następnie ponownie włącz urządzenie. 3. Wymień kartę EIO.

8X.YYYY BŁĄD WEWNĘTRZNY JETDIRECT

Wystąpił błąd krytyczny wbudowanego serwera druku HPJetdirect wskazywany przez YYYY.

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia wielofunkcyjnego. Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z  naszym serwisem.