Naciskamy przycisk Home a następnie odnajdujemy przycisk Narzędzia i naciskamy na niego.

W tym momencie przechodzimy do ustawień administratora. Domyślne hasło to 12345678 lub 1234567812345678. 

Następnie ustawienia sieci. 

Ustawienia TCP/IP

Wybieramy interesujący nas protokół sieciowy. Zazwyczaj jest to IPv4.

Zmieniamy na żądany adres IP, maskę sieci oraz bramę. Przed ustawieniem wybranego adresy IP zalecamy aby się upewnić czy dany adres nie jest zarezerwowany przez inne urządzenie w naszej sieci. Adres IP, maska oraz brama wpisana na zdjęciu obok jest tylko przykładowym adresem. Aby sprawdzić jaką pulę adresów ma nasza sieć można użyć polecenia ipconfig w wierszu poleceń.

Po zatwierdzeniu adresu należy wyjść do menu głównego i sprawdzić z komputera czy nasza drukarka jest już widoczna pod nowym adresem. Jeśli nie należy wyłączyć na 10 sekund urządzenie z prądu. Po włączeniu Bizhub będzie widoczny pod nowym adresem IP.