Otus

Rodo

3 + 8 =

Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: info@otus.pl lub pod numerem telefonu: +48 71 321 19 06. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej.

Otus Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 23
55-010 Radwanice
tel: +48 71 321 19 06
e-mail: info@otus.com.pl

Dane rejestrowe:

NIP : PL8982156132
REGON : 020952647
KRS : 0000327722
BDO: 000307828

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI wydział 
gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Godziny otwarcia:
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00